Вашите разходи
Калкулатор за изчисляване на личната инфлация

1. Месечни разходи за често купувани стоки и услуги (в лева): 0      
   Храни и безалкохолни напитки 4. Годишни разходи (в лева) за:  
   Алкохолни напитки    Твърди горива
   Тютюневи изделия    Текущ ремонт на жилището
   Облекло и обувки    Домакински уреди
   Наем    Медицински услуги
   Водоснабдяване    Покупка на лични транспортни средства - ЛТС
   Електроенергия    Поддръжка на ЛТС
   Топлоенергия    Комплексни услуги за почивки и туристически    пътувания
   Лекарства    Образование
   Бензин 5. Изчислени годишни разходи (в лева) – общо: 0
   Обществен транспорт   Справка от:
Месец: Година:
До:
Месец: Година:
 
   Телефонни услуги  
   Услуги, свързани с културния отдих  
   Хранене извън дома  
     Стоки за лична хигиена, козметика и битова химия  
2. Други месечни разходи (в лева):  
3. Изчислени месечни разходи (в лева) – общо: 0  
 
logo nsi