Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Гергини, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 14814
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 358 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 335 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 235 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 246 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 197 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 178 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 152 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 143 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 137 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 140 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 137 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 135 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 110 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Гергини, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 14814

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт