Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Геновци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 14742
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 125 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 106 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 73 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 30 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 18 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 6 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 5 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 12 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Геновци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 14742

Справката е генерирана на 26.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт