Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Гарван, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 14533
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 194 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 128 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 111 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 91 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 79 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 53 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 62 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 85 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 60 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 59 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 62 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Гарван, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 14533

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт