Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Габрово, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 14204
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 798 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 832 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 744 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 443 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 245 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 139 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 94 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 73 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 36 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Габрово, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 14204

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт