Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Върлинка, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 12913
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 78 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 74 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 53 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 31 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 19 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 12 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 10 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Върлинка, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 12913

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт