Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Върбово, общ. Чупрене, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 12797
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1292 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1210 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 990 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 726 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 454 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 303 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 265 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 186 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 155 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 150 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 140 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 128 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 110 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 95 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 89 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Върбово, общ. Чупрене, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 12797

Справката е генерирана на 21.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт