Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Враня, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 12200
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 553 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 622 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 571 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 507 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 409 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 298 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 238 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 233 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 196 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 191 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 184 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 180 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 172 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 159 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 148 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 141 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 151 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 153 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 123 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Враня, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 12200

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт