Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 11569
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1642 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1307 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1132 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 624 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 167 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 72 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 36 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 17 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 5 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 11569

Справката е генерирана на 04.12.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт