Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 11538
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 553 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 662 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 656 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 804 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1000 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1375 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1824 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1805 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1859 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1822 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1798 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1771 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1851 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1847 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1960 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1895 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1926 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1910 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2010 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2533 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 3551 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 3601 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 3634 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3886 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2691 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3003 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3405 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3638 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3714 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3693 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3767 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4097 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4266 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 11538

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт