Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Вишлене, общ. Петрич, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 11358
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 81 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 111 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 195 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 168 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 131 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 97 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 78 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 68 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 52 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 43 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 41 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Вишлене, общ. Петрич, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 11358

Справката е генерирана на 24.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт