Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 10971
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 18740 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 18759 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 24170 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 37128 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 53529 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 62484 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 62691 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 64029 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 64428 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 63560 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 62242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 61968 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 61527 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 60570 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 59399 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 57395 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 57171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 55966 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 54299 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 53488 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 52558 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 51602 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 50547 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 50185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 49471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 48859 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 48071 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 47382 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 46877 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 46068 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 45327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 43595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 42801 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 42195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 41583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 40620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 39568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 10971

Справката е генерирана на 12.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт