Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник
Код по ЕКАТТЕ - 10548
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 836 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 904 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 749 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 587 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 472 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 413 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 341 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 328 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 298 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 308 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 295 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 262 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 312 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 341 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 349 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 333 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 314 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 212 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 205 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 192 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 181 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Велковци, общ. Брезник, обл. Перник - Код по ЕКАТТЕ 10548

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт