Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Варовник, общ. Средец, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 10166
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 409 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 565 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 413 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 152 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 27 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 32 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 52 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 39 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 37 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 40 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 10 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 9 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Варовник, общ. Средец, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 10166

Справката е генерирана на 05.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт