Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бялково, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 07795
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 141 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 131 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 105 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 47 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 32 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 13 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 13 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 16 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 18 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бялково, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 07795

Справката е генерирана на 22.10.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт