Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Българи, общ. Севлиево, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 07301
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 166 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 149 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 137 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 75 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 45 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 28 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 24 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 17 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
Брой наблюдения: 29
Справка за населението на с. Българи, общ. Севлиево, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 07301

Справката е генерирана на 12.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт