Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Арзан, общ. Брезник, обл. Перник
Код по ЕКАТТЕ - 00610
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 228 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 234 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 191 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 116 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 62 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 37 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 29 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 28 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 27 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 17 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Арзан, общ. Брезник, обл. Перник - Код по ЕКАТТЕ 00610

Справката е генерирана на 25.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт