Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Букова поляна, общ. Мадан, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 06937
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 137 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 321 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 373 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 481 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 502 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 537 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 553 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 547 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 543 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 542 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 544 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 523 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 520 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 520 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 533 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 518 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 525 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 513 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 487 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 475 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 448 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 437 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 423 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 435 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 432 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 433 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 427 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 418 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 404 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 394 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 373 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 363 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 361 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Букова поляна, общ. Мадан, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 06937

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт