Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 06848
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 843 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 984 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1107 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1739 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2436 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2628 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2656 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2608 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2633 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2610 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 2627 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 2630 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 2609 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 2596 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 2583 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2513 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2503 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2560 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2538 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2539 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2493 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2470 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2418 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2403 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2380 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2386 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2171 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2166 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2066 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2028 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1980 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1918 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1858 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1823 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 06848

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт