Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Арбанаси, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 00583
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 700 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 574 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 545 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 511 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 428 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 285 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 255 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 244 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 250 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 271 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 298 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 330 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 325 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 297 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 290 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 274 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 304 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 294 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 303 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 306 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 316 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 326 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 331 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 320 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 312 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 307 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Арбанаси, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 00583

Справката е генерирана на 29.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт