Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Малък дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 49998
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.2000 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 81 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 86 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 76 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 61 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 39 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 23
Справка за населението на с. Малък дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 49998

Справката е генерирана на 29.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт