Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Яново, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 87446
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 364 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 555 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 609 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 489 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 355 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 315 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 257 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 243 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 234 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 218 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 213 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 210 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 183 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 168 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 163 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 161 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 146 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 140 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 136 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 101 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Яново, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 87446

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт