Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Янковци, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 87432
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 167 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 141 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 103 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 126 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 112 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 111 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 116 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 126 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 145 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 143 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 149 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 121 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 112 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 117 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 109 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 108 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 96 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 98 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 129 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Янковци, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 87432

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт