Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 83260
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 65 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 49 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 52 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 29 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 25 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 14 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 11 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 14 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 12 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 8 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Шипчените, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 83260

Справката е генерирана на 05.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт