Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Код по ЕКАТТЕ - 83199
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2390 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2200 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 2142 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1996 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2000 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1793 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1734 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1721 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1763 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1744 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1698 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1654 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1631 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1625 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 1610 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1492 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1474 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1517 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1543 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 1579 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 1565 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 1527 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 1497 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 1485 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 1466 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1336 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1310 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 1260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 1227 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 1215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1176 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 1165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на гр. Шипка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора - Код по ЕКАТТЕ 83199

Справката е генерирана на 26.09.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт