Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Шарани, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 83034
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 125 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 122 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 113 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 63 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 42 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 22 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 21 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 22 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 16 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 21 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 21 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Шарани, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 83034

Справката е генерирана на 21.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт