Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Червена локва, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 81918
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
04.12.1985 10 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 6 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 7 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 5 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 5 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 6 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 3 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 32
Справка за населението на с. Червена локва, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 81918

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт