Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин
Код по ЕКАТТЕ - 81757
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1871 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1842 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1586 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1523 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1290 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1016 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 906 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 890 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 884 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 863 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 838 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 836 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 807 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 762 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 711 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 719 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 699 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 664 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 666 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 650 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 640 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 616 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 581 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 576 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 570 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 547 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 535 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 529 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 512 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 505 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 490 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 487 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 425 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 419 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин - Код по ЕКАТТЕ 81757

Справката е генерирана на 02.10.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт