Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе
Код по ЕКАТТЕ - 81373
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1437 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1554 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1290 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1143 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 918 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 756 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 728 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 726 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 720 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 730 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 731 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 720 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 703 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 688 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 680 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 638 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 642 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 623 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 618 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 598 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 571 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 550 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 528 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 509 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 499 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 451 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 447 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 428 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 412 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 400 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 407 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 397 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 370 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 397 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 394 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе - Код по ЕКАТТЕ 81373

Справката е генерирана на 02.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт