Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас
Код по ЕКАТТЕ - 80813
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 525 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 598 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 502 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 374 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 398 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 447 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 397 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 399 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 400 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 385 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 400 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 395 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 389 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 386 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 384 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 315 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 311 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 309 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 312 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 312 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 308 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 305 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 337 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 335 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 343 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 347 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 353 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 358 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 344 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 338 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Черна могила, общ. Айтос, обл. Бургас - Код по ЕКАТТЕ 80813

Справката е генерирана на 16.04.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт