Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Червена, общ. Свищов, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 80457
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1277 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1406 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1220 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1006 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 793 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 597 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 521 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 498 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 511 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 525 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 520 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 489 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 477 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 461 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 498 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 481 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 463 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 471 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 470 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 463 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 447 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 433 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 436 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 376 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 361 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 352 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 346 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 341 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 336 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 301 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 295 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Червена, общ. Свищов, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 80457

Справката е генерирана на 25.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт