Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич
Код по ЕКАТТЕ - 06464
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 295 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 399 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 463 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 347 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 254 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 132 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 80 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 80 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 82 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 33 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 20 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 16 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич - Код по ЕКАТТЕ 06464

Справката е генерирана на 18.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт