Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Чакалци, общ. Джебел, обл. Кърджали
Код по ЕКАТТЕ - 80128
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 104 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 138 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 123 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 156 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 122 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 125 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 47 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 42 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 56 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 70 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 75 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 63 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 69 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 72 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 71 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 73 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 79 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Чакалци, общ. Джебел, обл. Кърджали - Код по ЕКАТТЕ 80128

Справката е генерирана на 08.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт