Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 78464
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 396 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 340 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 359 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 299 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 351 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 557 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 632 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 623 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 618 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 615 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 616 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 615 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 618 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 624 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 638 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 659 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 665 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 673 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 678 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 685 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 687 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 690 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 695 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 692 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 703 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 657 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 665 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 665 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 666 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 662 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 664 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 661 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 653 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 650 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 636 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 633 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Церово, общ. Благоевград, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 78464

Справката е генерирана на 27.06.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт