Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ценович, общ. Силистра, обл. Силистра
Код по ЕКАТТЕ - 78358
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 694 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 443 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 340 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 228 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 122 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 93 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 70 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 64 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 57 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 69 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 67 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 52 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 54 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 49 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 46 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 41 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 38 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 34 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 45 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 47 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 55 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 53 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 92 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ценович, общ. Силистра, обл. Силистра - Код по ЕКАТТЕ 78358

Справката е генерирана на 07.12.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт