Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Цветница, общ. Търговище, обл. Търговище
Код по ЕКАТТЕ - 78297
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 624 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 465 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 431 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 269 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 272 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 241 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 215 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 203 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 213 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 195 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 126 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 120 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 116 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 113 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 104 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 102 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 95 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 94 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 87 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 83 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 78 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 81 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 84 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 74 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 77 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Цветница, общ. Търговище, обл. Търговище - Код по ЕКАТТЕ 78297

Справката е генерирана на 23.07.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт