Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 78080
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1019 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1125 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1075 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2171 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 2492 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 2408 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 2226 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 2222 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 2237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 2237 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 2238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 2228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 2200 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 2204 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 2189 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2263 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 2241 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 2228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 2193 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 2215 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2201 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2190 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 2179 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2300 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2308 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2230 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2185 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2186 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 2158 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 2133 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 2111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 2103 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 2119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 78080

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт