Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Хъневци, общ. Елена, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 77534
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 146 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 143 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 164 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 62 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 39 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 8 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 12 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 0 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 1 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 13 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 11 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 12 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
31.12.2021 10 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2021 г.
Брой наблюдения: 38
Справка за населението на с. Хъневци, общ. Елена, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 77534

Справката е генерирана на 27.01.2023

« Назад   
2023 © Национален статистически институт