Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Хотово, общ. Сандански, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 77361
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 457 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 474 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 452 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 433 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 303 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 219 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 172 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 165 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 169 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 171 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 167 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 164 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 156 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 154 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 158 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 152 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 144 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 138 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 132 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 115 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 111 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 105 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 99 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 91 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 93 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 125 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 114 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 109 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 110 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 97 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Хотово, общ. Сандански, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 77361

Справката е генерирана на 11.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт