Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково
Код по ЕКАТТЕ - 77181
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 8060 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 9225 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 12553 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 15502 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 19255 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 21041 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 21349 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 21381 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 21515 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 21559 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 21628 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 21548 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 21435 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 21359 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 21735 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 19927 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 19768 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 19685 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 19402 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 19198 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 19025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 18953 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 18746 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 18691 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 18557 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 18360 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 18589 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 18429 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 18260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 18147 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 18986 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 20413 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 20216 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 19989 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 19734 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 19395 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 19151 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково - Код по ЕКАТТЕ 77181

Справката е генерирана на 23.09.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт