Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Харачерите, общ. Габрово, обл. Габрово
Код по ЕКАТТЕ - 77164
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 125 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 117 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 91 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 53 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 59 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 30 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 30 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 36 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 48 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 50 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 51 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 60 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 58 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 56 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 34 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 35 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 33 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 32 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 30 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 32 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 31 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 28 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 24 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 25 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 44 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Харачерите, общ. Габрово, обл. Габрово - Код по ЕКАТТЕ 77164

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт