Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Фабрика, общ. Златоград, обл. Смолян
Код по ЕКАТТЕ - 76011
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
01.12.1956 1778 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1494 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 575 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 132 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 71 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 66 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 61 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 68 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 65 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 63 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 62 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 30 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 29 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 26 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 23 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 18 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 15 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 14 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
Брой наблюдения: 30
Справка за населението на с. Фабрика, общ. Златоград, обл. Смолян - Код по ЕКАТТЕ 76011

Справката е генерирана на 16.05.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт