Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Ушинци, общ. Разград, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 75246
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 789 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 685 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 541 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 525 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 443 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 270 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 303 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 292 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 302 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 313 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 321 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 332 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 342 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 349 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 341 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 297 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 264 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 258 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 292 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 291 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 277 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 279 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 278 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 263 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 248 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 242 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 238 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Ушинци, общ. Разград, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 75246

Справката е генерирана на 16.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт