Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Уровене, общ. Криводол, обл. Враца
Код по ЕКАТТЕ - 75143
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 834 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 916 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 870 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 673 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 440 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 313 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 245 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 236 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 221 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 245 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 239 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 225 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 219 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 198 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 188 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 196 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 228 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 223 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 217 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 212 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 211 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 207 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 197 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 194 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 123 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 121 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 119 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 122 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 214 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 182 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 175 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 161 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 139 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 130 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Уровене, общ. Криводол, обл. Враца - Код по ЕКАТТЕ 75143

Справката е генерирана на 29.11.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт