Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Търновца, общ. Търговище, обл. Търговище
Код по ЕКАТТЕ - 73701
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 1376 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 1466 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1351 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1304 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1280 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 774 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 560 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 575 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 579 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 595 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 576 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 601 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 605 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 622 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 618 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 444 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 442 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 420 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 416 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 405 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 384 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 371 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 357 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 355 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 347 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 317 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 301 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 296 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 286 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 282 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 273 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 276 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 283 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 285 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Търновца, общ. Търговище, обл. Търговище - Код по ЕКАТТЕ 73701

Справката е генерирана на 17.06.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт