Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград
Код по ЕКАТТЕ - 06238
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2308 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 3283 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 3635 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 2367 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1665 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 1429 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 1226 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 1187 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 1131 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 1090 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 1100 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 1072 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 1060 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 1031 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 983 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 1031 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1024 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 990 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 957 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 932 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 902 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 892 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 897 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 873 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 857 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 819 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 790 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 782 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 768 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 754 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 748 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 728 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 711 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 698 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 676 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 655 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 662 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Брежани, общ. Симитли, обл. Благоевград - Код по ЕКАТТЕ 06238

Справката е генерирана на 05.08.2021

« Назад   
2021 © Национален статистически институт