Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив
Код по ЕКАТТЕ - 73242
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2672 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 3185 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 3555 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 3542 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 3805 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 3872 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 3988 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 4015 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 4013 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 4030 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 3981 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 3958 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 3960 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 3964 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 3954 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 4038 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 4025 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 4026 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 4016 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 3971 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 3962 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 3922 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 3870 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 3823 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 3814 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3839 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 4017 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 4022 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 4044 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 4013 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 3985 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 4044 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 3987 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 3991 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 3964 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 3961 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 4084 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив - Код по ЕКАТТЕ 73242

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт