Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч
Код по ЕКАТТЕ - 73198
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 6328 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 7290 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 12481 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 19950 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 23708 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 26181 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 25104 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 25260 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 24957 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 24721 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 24623 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 24430 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 24252 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 24063 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 24118 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 23332 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 23281 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 23013 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 22648 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 22464 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 22357 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 22348 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 22327 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 22267 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 21997 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 21723 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 21194 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 21003 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 20827 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 20536 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 20280 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 20040 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 19785 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 19605 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 19352 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 19055 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 18889 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч - Код по ЕКАТТЕ 73198

Справката е генерирана на 14.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт