Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Топчии, общ. Разград, обл. Разград
Код по ЕКАТТЕ - 72850
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 2072 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 2024 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 1759 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 1312 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 1140 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 824 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 697 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 637 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 604 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 599 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 612 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 620 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 616 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 593 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 553 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 568 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 562 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 578 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 573 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 582 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 599 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 598 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 589 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 580 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 568 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 565 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 450 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 446 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 441 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 443 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 453 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 461 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 458 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 444 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 446 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 431 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 427 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Топчии, общ. Разград, обл. Разград - Код по ЕКАТТЕ 72850

Справката е генерирана на 28.01.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт