Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Справка за населението на с. Тодоровци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново
Код по ЕКАТТЕ - 72583
Към дата Население Вид статистическо наблюдение
31.12.1934 128 Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
31.12.1946 122 Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
01.12.1956 108 Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
01.12.1965 42 Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
02.12.1975 15 Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
04.12.1985 19 Преброяване на населението - 04.12.1985 г.
04.12.1992 19 Преброяване на населението и жилищния фонд - 04.12.1992 г.
31.12.1993 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.
31.12.1994 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.
31.12.1995 17 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.
31.12.1996 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.
31.12.1997 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.
31.12.1998 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.
31.12.1999 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.
31.12.2000 19 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.
01.03.2001 2 Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства - 01.03.2001 г.
31.12.2001 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.
31.12.2002 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.
31.12.2003 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.
31.12.2004 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.
31.12.2005 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.
31.12.2006 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.
31.12.2007 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.
31.12.2008 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.
31.12.2009 4 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.
31.12.2010 3 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.
01.02.2011 2 Преброяване на населението и жилищния фонд - 01.02.2011 г.
31.12.2011 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.
31.12.2012 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г.
31.12.2013 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.
31.12.2014 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.
31.12.2015 2 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.
31.12.2016 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.
31.12.2017 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.
31.12.2018 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.
31.12.2019 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.
31.12.2020 1 Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2020 г.
Брой наблюдения: 37
Справка за населението на с. Тодоровци, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново - Код по ЕКАТТЕ 72583

Справката е генерирана на 09.08.2022

« Назад   
2022 © Национален статистически институт